Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z frezarki drogowej

0
32
Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z frezarki drogowej

Remont nawierzchni asfaltowych to praca wymagająca zastosowania różnego rodzaju ciężkiego sprzętu. Jednym z najważniejszych jest frezarka drogowa, której zadaniem jest usunięcie uszkodzonej warstwy asfaltu i przygotowanie podłoża do wykonania nowej nawierzchni. Podobnie jak w przypadku innych maszyn, praca z frezarką wymaga stosowania się do szeregu zasad bezpieczeństwa. Sprawdź co to za zasady.

Kto może sterować frezarką?

Operowanie frezarkami drogowymi Writgen lub sprzętami innych marek wymaga odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia. Dlatego też zadania tego mogą podejmować się wyłącznie osoby posiadające potwierdzone kwalifikacje do wykonywania tego typu pracy. To kluczowa i najważniejsza zasada bezpieczeństwa związana z pracą z frezarką – powierzenie tego zadania osobie nie posiadającej kwalifikacji może stwarzać poważne zagrożenie nie tylko dla niej samej oraz innych osób przebywających na placu budowy, ale może również prowadzić do uszkodzenia samej maszyny oraz powstawania innych szkód materialnych.

Stan frezarki

Podobnie jak w przypadku innych maszyn drogowych, frezarka może być używana tylko w sytuacji, kiedy jej stan techniczny nie wskazuje na nieprawidłowe działanie. Wszelkiego rodzaju usterki i awarie powinny skłonić operatora do niezwłocznego zaprzestania pracy, unieruchomienia maszyny oraz sprawdzenia jej stanu – a ostatecznie do zgłoszenia problemu przełożonym. Ignorowanie zauważonych symptomów awarii grozi pogorszeniem stanu technicznego i tym samym wzrostem kosztów naprawy, a co najważniejsze – stwarza niebezpieczeństwa dla osób przebywających na placu budowy. Naprawy maszyn pod żadnym pozorem nie mogą być przeprowadzane przez osoby nie posiadające kwalifikacji. Profesjonalny usługi serwisowe maszyn drogowych znajdziemy między innymi w ofercie firmy Bellator na stronie bellator-mb.pl.

Bezpieczeństwo osób w otoczeniu frezarki

Praca frezarki polega na stopniowym kruszeniu i zdzieraniu nawierzchni drogowej – odbywa się to przy wykorzystaniu obrotowego bębna, na którego powierzchni zamontowane są pojedyncze frezy. Procesowi temu towarzyszy hałas i emisja pyłu. Dlatego też zgodnie z prawem wszystkie osoby przebywające w pobliżu frezarki, podobnie jak operator, powinny mieć zapewnione odpowiednie środki ochronne, np. nauszniki. W pobliżu pracującej frezarki nie powinny znajdować się żadne osoby, które nie są uprawnione do przebywania na placu budowy – grozi to poważnym uszczerbkiem na zdrowiu a nawet utratą życia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here